Kulturní dědictví

Kulturní dědictví se uchovává v národních zvycích, sakrálních objektech a archeologických pozůstatcích, a také v etno manifestacích. Národní zvyky jsou spojené především s církevními svátky.

Zvláštností města jsou četné aktivní skuly, tj. bratrstva a sesterstva. Každá skula má svůj prapor, který se nosí v procesí v den svatého patrona, ochránce příslušného bratrstva. Příslušnost k bratrstvu přechází z otce na syna, tj. z děda na vnuka, a příslušnost k sesterstvu z tchyně na snachu. Skuly vznikly z potřeby vzájemné pomoci v tradici křesťanského bratrství a vzájemnosti.

Mužská bratrstva jsou: Skula sv. Roka, Skula sv. Jana, Skula sv. Justýny a Skula duší v očistci, a ženská: Skula srdce Mariino, Skula srdce Ježíšovo, Skula Panna Marie z Ružarija, Skula sv. Lucie.

Každé město má svůj církevní svátek, který se slaví odedávna. Je to příležitost pohostit a poctít příbuzné, přátele a každého hosta toho dne.

V Pakoštane – svátek Nanebevstoupení Hospodinova (fešta Uzašašća Gospodinova tj. Križi nebo Spasovo) se slaví 40 dní po Velikonocích.
V městečku Drage se slaví svátek Svatého Ante (fešta Svetog Ante), který připadá na 13. června.
V městečku Vrana se slaví svátek Sveta Nediljica, který se slaví první neděli v červenci, a svátek Svatého Mihovila (fešta Svetog Mihovila), který se koná 29. září.
Na Vrgadě se slaví svátek Svaté Trojice (fešta Svete Trojice), který se koná v závislosti na Velikonocích.

Crkvine

Crkvine jsou archeologickou lokalitou na území Přírodního parku Vransko jezero, na které byly nalezeny vykopávky kostela Sv. Marije (pocházejícího přibližně z roku 800 z doby knížete Branimira). Lokalita se nachází u silnice, která vede z Pakoštane k vesnici Vrana.

Kostel Sv. Nediljice

Votivní svaté místo ve vesnici Vrana věnované raně křesťanské mučednici sv. Nediljici. Svátek sv. Nediljice se slaví první neděli v červenci, kdy četní věřící vykonávají pouť a zaslibují se Nediljici.

Staré město Vrana (Gradina)

Jedná se o středověkou pevnost, pozůstatky starého města Vrana, které bylo od 11. do 14. stol. sídlem velké církevní a světové moci, a proto se v něm přechovávala chorvatská královská koruna a ostatní drahocennosti. Lokalita se nachází v blízkosti Maškovića hana. Návštěva Gradine vám umožní, abyste alespoň na okamžik pocítili závan minulosti vyvěrající z pozůstatků gotického kostela svaté Kateřiny a hlavní obranné věže této pevnosti.

Maškovića Han

Han Jusufa Maškovića, postavený jako letní sídlo a rezidence velitele tureckého vojska, je největší památkou tureckého stavebnictví v Chorvatsku a nejzápadnější stavbou osmanské architektury na půdě někdejší turecké říše. Z prostředků Evropské unie byl han zrekonstruován a dnes znovu slouží k původnímu účelu (14 pokojů, 2 apartmány, recepce, restaurace, obchod se suvenýry, správní budova, muzeum a dokonce i 1 wellness…).

Kostel Nanebevstoupení Páně

Prvních 100 let oslavil v roce 2006. Trojlodní kostel byl vybudován na pozůstatcích staršího kostela. Má šest oltářů. Na hlavním oltáři je velkolepý oltářní obraz Nanebevstoupení a tabernákulum. Svátek Nanebevzetí Páně se slaví 40 dní po Velikonocích a v Pakoštane se v ten den koná místní slavnost.

Kostel Svaté Justiny

Nachází se na stejnojmenném ostrůvku. Byl vybudován v roce 1794 na pozůstatcích starého kostela, u kterého se nacházel starý hřbitov. V kostele se slouží mše dvakrát ročně (Všichni Svatí, Svatá Justina), a v létě tvoří kostelík kulisu kulturního dění.

Kostelík Svatého Ondřeje Na Vrgadě

Kostel pochází z 9. stol a nachází se na místním hřbitově v zátoce Pocrikva. Legenda praví, že moře na tomto místě vyvrhlo dřevěnou sochu sv. Ondřeje, což byl byzantský světec, a tak mu obyvatelé Vrgady postavili na počest kostelík a sochu postavili na oltář. Svatý Ondřej je i dnes ochráncem rybářů na Vrgadě.

Kaplička Panny Marie Uzdravení Nemocných

Je to jediná zcela zachovaná stavba v Kontově paláci (letní rezidence rodiny Damiani). V kapličce se nachází obraz Panny Marie s dítětem, ke kterému se váže legenda o moci Matky Boží. Hrabě Damiani se totiž pokusil odjet s rodinou z ostrova Vrgada a vzít obraz s sebou. Silná bóra mu dvakrát zabránila odjet a teprve potřetí, když zanechal obraz v kostele, se mu podařilo ostrov opustit.

Potopená loď (Galéra)

Potopená loď (Galéra) z antické doby se nachází u ostrůvku Babuljaš. Je svědkem dávné minulosti Pakoštane a tehdejšího způsobu života. Předpokládá se, že loď byla dlouhá asi 20 metrů a nálezy pocházejí z oblasti severní Afriky. Mezi nálezy převládají amfory na olivový olej a rybí výrobky a luxusní nádobí.