Irenka Šandor

Zadarska ulica 4, Drage, Hrvatska, Drage
00 385 1 372 0000
Erika.Sandor@pliva.com

2+0

2+0