Turistička pristojba

Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

Obveznici plaćanja turističke pristojbe

Turističku pristojbu plaćaju:
1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma ( charter, cruising ),
3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorsko prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
4. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
5. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
3. sudionici školskih paket aranžmana ( paušalnih putovanja ) odobrenih od strane školske ustanove,
4. osobe koje zbog rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada,
5. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,
2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Osobe dokazuju pravo na neplaćanje boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

 

Visina turističke pristojbe 2023.

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19) , turistička pristojba za mjesta Pakoštane, Drage, Vrgada i Vrana iznosi:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi
Razdoblje 01.01. do 31.12.
Iznos turističke pristojbe (u kunama) 1,33 EUR (10,00 kn)
Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi (Kampovi, Kamp odmorišta)
Razdoblje 01.01. do 31.12.
Iznos turističke pristojbe (u kunama) 1,33 EUR (10,00 kn)
Smještaj u domaćinstvu – po glavnom i *pomoćnom krevetu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po glavnom i *pomoćnom krevetu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 46,45 EUR (350,00 kn) 26,54 EUR (200,00 kn)
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište- robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 66,36 EUR (500,00 kn) 33,18 EUR (250,00 kn)

 

Visina turističke pristojbe 2022.

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19) , turistička pristojba za mjesta Pakoštane, Drage, Vrgada i Vrana iznosi:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi
Razdoblje 01.01. do 31.12.
Iznos turističke pristojbe (u kunama) 10,00 kn
Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi (Kampovi, Kamp odmorišta)
Razdoblje 01.01. do 31.12.
Iznos turističke pristojbe (u kunama) 10,00 kn
Smještaj u domaćinstvu – po glavnom i *pomoćnom krevetu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po glavnom i *pomoćnom krevetu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 350,00 kn 200,00 kn
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište- robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 500,00 kn 250,00 kn

Napomena: * Pomoćni kreveti koji nisu u izreci rješenja, već samo u obrazloženju, neće se uzimati u obzir za obračun paušala turističke pristojbe niti se smiju iznajmljivati djeci starije predškolske dobi. Slijedom navedenog, molimo da provjerite svoja rješenja i usporedite ih s podacima u eVisitoru i u slučaju nepodudaranja podataka javite se u Turistički ured.