Boravišna pristojba

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu pdf

 

Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

 

Obveznici plaćanja boravišne pristojbe

Boravišnu pristojbu plaćaju:
1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma ( charter, cruising ),
3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu,
4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju
1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
3. sudionici školskih paket aranžmana ( paušalnih putovanja ) odobrenih od strane školske ustanove,
4. sezonski radnici,
5. članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada,
6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
7. vlasnici kuće za odmor i članovi njihovih obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,
2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Osobe dokazuju pravo na neplaćanje boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

 

Visina boravišne pristojbe

Na temelju Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/2018), visina boravišne pristojbe utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta
za razdoblje 1.1.-31.12.
Boravišna pristojba u kunama
po osobi i noćenju
A - Pakoštane 10,00
B - Drage 9,00
C - Vrgada 7,00
D - Vrana 5,00

Napomena:
Temeljem Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09), u svim općinama i gradovima Zadarske županije određena je glavna sezona za razdoblje od 1.1. do 31.12.

Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta):

Razred turističkog mjesta
za razdoblje 1.1.-31.12.
Boravišna pristojba u kunama
po osobi i noćenju
A - Pakoštane 8,00
B - Drage 7,00
C - Vrgada 5,50
D - Vrana 4,50

 

Paušalni iznosi boravišne pristojbe za iznajmljivače

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet odnosno kamp jedinicu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.

Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Uplatnice šaljemo poštom na adresu iznajmljivača najkasnije do konca lipnja tekuće godine.

Pregled iznosa boravišne pristojbe u kunama po svakom osnovnom krevetu:

Razred turističkog mjesta
za razdoblje 1.1.-31.12.
Boravišna pristojba u kunama
u paušalnom iznosu
A - Pakoštane 345,00
B - Drage 293,25
C - Vrgada 241,50
D - Vrana 172,50