Što pripremiti za Državni inspektorat?

• Rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu
• Popis gostiju u elektroničkom obliku
• Sve izdane račune za tekuću godinu po rednom broju
• Evidenciju o prometu
• Vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
• Na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču
• Platiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, odnosno boravišnu pristojbu po noćenju
• Platiti godišnji paušalni porez
• Platiti članarinu Turističkoj zajednici
• Omogućiti podnošenje pisanog prigovora