Plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe s obzirom na datum ishođenja odnosno prestanka rješenja o odobrenju tijekom godine

Temeljem Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09) vezano za slučaj kada se rješenje o odobrenju ili prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način:

a) osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi puta:
- do 31. srpnja - plaćaju puni paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- do 31. kolovoza - plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- do 30. rujna - plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- nakon 30. rujna - ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.

b) osobe koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile:
- do 30. lipnja - ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.,
- do 31. srpnja - plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- do 31. kolovoza - plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- nakon 31. kolovoza - plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,

c) osobe koje su ishodile rješenje glede povećanja ili smanjenja smještajnih kapaciteta do 1. lipnja tekuće godine, boravišnu pristojbu plaćaju prema važećem rješenju.