Uputstva za vlasnike kuća i stanova za odmor

Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) vlasnici kuća/stanova za odmor obvezni su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici svoj boravak i boravak svih osoba u istima te platiti boravišnu pristojbu.

Vlasnik kuće/stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji (bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh) boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu ili po svakom ostvarenom noćenju umanjenu za 70%.

Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija), i 3 zemlje članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška).

Sukladno Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/2018), utvrđeni su sljedeći iznosi boravišne pristojbe za područje Općine Pakoštane.

PAUŠALNI IZNOSI BORAVIŠNE PRISTOJBE

NAZIV MJESTA Za 2 (dva) člana
(po osobi), HRK
Za svakog sljedećeg člana
(po osobi), HRK
Pakoštane 60,00 25,00
Drage 45,00 20,00
Vrgada 40,00 15,00
Vrana 30,00 12,00

Vlasnik kuće/stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužan je uplatu izvršiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

BORAVIŠNA PRISTOJBA PO NOĆENJU

NAZIV MJESTA Vlasnik i članovi uže obitelji
(po osobi/noć), HRK
Ostale osobe u kući/stanu za odmor
(po osobi/noć), HRK
Pakoštane 3,00 10,00
Drage 2,70 9,00
Vrgada 2,10 7,00
Vrana 1,50 5,00

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
• djeca do dvanaest godina starosti,
• osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
• vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.

Osobe od 12 do 18 godina starosti plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50%.

Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16 i 99/18) boravak više od 15 osoba u stanovima, apartmanima i kućama za odmor koje nisu članovi uže obitelji vlasnika stana, apartmana ili kuće za odmor i za koje je on obvezan platiti boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju u punom iznosu, sukladno posebnom propisu kojim se propisuje obveza plaćanja boravišne pristojbe, u turističkim mjestima od 15. lipnja do 15. rujna, smatra se pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Prijava i odjava boravka vrše se pristupom informacijskom sustavu za prijavu i odjavu turista, eVisitor, koji je dostupan putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo. Da bi se moglo pristupiti sustavu eVisitor potrebno je u sustav unijeti podatke o vlasniku kuće/stana za odmor, za što su prema Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista, (NN 126/2015), zadužene lokalne turističke zajednice.

Slijedom navedenog molimo Vas da nam prilikom Vašeg prvog dolaska u Turistički ured TZO Pakoštane, na adresi Kraljice Jelene 78, donesete vlasnički list (čime potvrđujete vlasništvo nekretnine), osobnu iskaznicu i OIB vlasnika. Dokumenti se skeniraju i unose u sustav. Time dobivate pristupne podatke (korisničko ime, lozinku i TAN tablicu) te osnovne upute za daljnji rad u sustavu.