Turistička članarina 2023.

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) koji propisuje paušalno plaćanje turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-u, te Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 14/20) visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine za mjesta Pakoštane, Drage, Vrgada i Vrana iznose:
• Smještaj u domaćinstvu – po krevetu - 5,97 EUR
• Smještaj na OPG-u - po krevetu - 3,98 EUR
• Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – za svaku smještajnu jedinicu - 10,62 EUR
• Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – za svaku smještajnu jedinicu - 7,96 EUR

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu i u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u i iznosa članarine.

Paušalni iznos članarine za pomoćne krevete umanjuje se za 50% - odnosi se na pomoćne krevete koji se nalaze u izreci Rješenja za iznajmljivanje.

Na pomoćne krevete koji se nalaze u obrazloženju Rješenja za iznajmljivanje ne plaća se turistička članarina.

Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka ( dospijevaju 31. 07., 31. 08. i 30. 09. )

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 iskazuje se u eurima, a podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

Uplatnice sa svim potrebnim podacima za uplatu preuzimaju se u sustavu eVisitor: FINANCIJE-UPLATNICE-TURISTIČKA ČLANARINA.

Podaci za plaćanje turističke članarine:
PRIMATELJ: Članarina turističkim zajednicama – Pakoštane
IBAN primatelja: HR44 10010051731727156
MODEL: HR67
POZIV NA BROJ: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Turistička članarina za ________ godinu

Obrazac TZ 2