Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Turistička zajednica općine Pakoštane javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Turističke zajednice općine Pakoštane na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)23 381 892
2. putem faksa na broj: +385 (0)23 381 608
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: direktor@pakostane.hr, na obrascu: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/ Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4.poštom na adresu: Turistička zajednica općine Pakoštane, Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane, na obrascu: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/ Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5.osobno na adresu: Turistička zajednica općine Pakoštane, Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/ Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje: Danijela Vulin dipl.oec

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

 

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac-2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac-3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac-4)