Kalendář akcí

Poznámka: Akce, u kterých není uvedeno místo konání, se budou konat v centru města (pódium nebo prostranství před místním kostelem).

Poznámka: Organizátor MO Vrgada si vyhrazuje právo na změny a dodatky programu.