Turistička pristojba

Sredstva prikupljena od turističke pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

Obveznici plaćanja turističke pristojbe

Turističku pristojbu plaćaju:
1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma ( charter, cruising ),
3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorsko prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
4. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
5. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
3. sudionici školskih paket aranžmana ( paušalnih putovanja ) odobrenih od strane školske ustanove,
4. osobe koje zbog rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada,
5.profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,
2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Osobe dokazuju pravo na neplaćanje turističke pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

 

Visina turističke pristojbe

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19) , turistička pristojba za 2020. godinu za mjesta Pakoštane, Drage, Vrgada i Vrana iznosi:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi
Razdoblje 1.4. do 30.9. Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe (u kunama) 10,00 kn 7,00 kn
Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi (Kampovi, Kamp odmorišta)
Razdoblje 1.4. do 30.9. Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe (u kunama) 8,00 kn 5,00 kn
Smještaj u domaćinstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 350,00 kn 200,00 kn
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 500,00 kn 250,00 kn

 

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, NN 36/2020

Na temelju članka 14.a stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19 i 32/20), ministar turizma donosi

PRAVILNIK O ODGODI ILI OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se odgoda ili oslobađanje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe u uvjetima posebnih okolnosti definiranih člankom 14.a Zakona o turističkoj pristojbi.

Članak 2.
(1) Zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti za 2020. godinu.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2020. godinu u cijelosti.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.