Obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se direktno naručuju kod ovlaštenog proizvođača:

Kordun Marketing d.o.o.
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
Odjel prodaje:
tel: 047/645-561
fax: 047/645-559
e-mail: prodaja-lav@kordun.hr

Binar d.o.o.
Livanjska 12, 21000 Split
tel: 021/344-442
e-mail: binar@st.htnet.hr

Jaguar d.o.o.
Hrvojeva 6, 21000 Split
tel: 021/343-888
e-mail: jaguar@post.htnet.hr

T.O. Robi
Put Nina 129a, 23000 Zadar
tel: 023/220-665
e-mail: reklame.mikic@gmail.com

Tramax d.o.o.
Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split
Tel: +385 (0)21 548-808
Fax: +385 (0)21 548-807
e-mail: info@tramax.hr
prodaja@tramax.hr