Uputstva za vlasnike kuća i stanova za odmor

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor obavezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući/stanu/apartmanu za odmor, te uplatiti turističku pristojbu.

Vlasnik kuće/stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu ili po svakom ostvarenom noćenju umanjenu za 70% od iznosa turističke pristojbe utvrđenoj za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Navedeno se odnosi na hrvatske državljane, te na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konferencije.

Članovi uže obitelji vlasnika kuće/stana/apartmana za odmor su: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19), turistička pristojba za mjesta Pakoštane, Drage, Vrgada, Vrana iznosi:

PAUŠALNI IZNOSI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2024. GODINU

Iznos turističke pristojbe
Za 2 (dva) člana (po osobi), 9,00 EUR
Za svakog sljedećeg člana (po osobi), 3,50 EUR

Vlasnik kuće/stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa turističke pristojbe, dužan je uplatu izvršiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

TURISTIČKA PRISTOJBA PO NOĆENJU ZA 2024. GODINU

Vlasnik i članovi uže obitelji (po osobi/noć) Ostale osobe u kući/stanu za odmor (po osobi/noć)
0,40 EUR 1,33 EUR

PAUŠALNI IZNOSI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2023. GODINU

Iznos turističke pristojbe
Za 2 (dva) člana (po osobi), 7,96 EUR (60,00 kn)
Za svakog sljedećeg člana (po osobi), 3,32 EUR (25,00 kn)

Vlasnik kuće/stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa turističke pristojbe, dužan je uplatu izvršiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

TURISTIČKA PRISTOJBA PO NOĆENJU ZA 2023. GODINU

Vlasnik i članovi uže obitelji (po osobi/noć), HRK Ostale osobe u kući/stanu za odmor (po osobi/noć), HRK
0,40 EUR (3,00 kn) 1,33 EUR (10,00 kn)

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
3. sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
4. osobe koje zbog rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada,
5. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,
2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Prijava i odjava boravka vrše se pristupom informacijskom sustavu za prijavu i odjavu turista, eVisitor, koji je dostupan putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo. Da bi se moglo pristupiti sustavu eVisitor potrebno je u sustav unijeti podatke o vlasniku kuće/stana za odmor, za što su zadužene lokalne turističke zajednice.

Slijedom navedenog molimo Vas da nam prilikom Vašeg prvog dolaska u Turistički ured TZO Pakoštane, na adresi Kraljice Jelene 78, donesete vlasnički list (čime potvrđujete vlasništvo nekretnine), osobnu iskaznicu i OIB vlasnika. Dokumenti se skeniraju i unose u sustav. Time dobivate pristupne podatke (korisničko ime, lozinku i TAN tablicu) te osnovne upute za daljnji rad u sustavu.