Turistička članarina 2022.

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) koji propisuje paušalno plaćanje turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-u, te Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 14/20) visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine za mjesta Pakoštane, Drage, Vrgada i Vrana iznose:
• Smještaj u domaćinstvu – po krevetu - 45,00 kuna
• Smještaj na OPG-u - po krevetu - 30,00 kuna
• Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 80,00 kuna
• Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 60,00 kuna

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu i u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u i iznosa članarine.

Obračun turističke članarine za 2022. se obavlja na temelju najvećeg broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2021. godini. Najveći broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2021. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica. Najveći broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIB-u) te prema području (grad/općina) odnosno prema turističkoj zajednici.

Primjer 1.: Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, najveći broj kreveta u 2021. godini je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina.

Primjer 2.: Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, najveći broj kreveta je 8.

Primjer 3.: Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u dvije različite turističke zajednice, najveći broj kreveta je 2 puta po 4 kreveta. Shodno tome članarina se uplaćuje na dva zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

Paušalni iznos članarine za pomoćne krevete umanjuje se za 50% - odnosi se na pomoćne krevete koji se nalaze u izreci Rješenja za iznajmljivanje.

Na pomoćne krevete koji se nalaze u obrazloženju Rješenja za iznajmljivanje ne plaća se turistička članarina.

Sukladno odredbama Pravilnika o sustavu eVisitor, putem sustava eVisitor na osnovi podataka Porezne uprave, obveznicima plaćanja turističke članarine u paušalnom iznosu dostavljat će se informacija o iznosu zaduženja te načinu plaćanja turističke članarine.

Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31. 07., 31. 08. i 30. 09.)

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

Podaci za plaćanje turističke članarine:
PRIMATELJ: Članarina turističkim zajednicama – Pakoštane
IBAN primatelja: HR44 10010051731727156
MODEL: HR67
POZIV NA BROJ: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Turistička članarina za ________godinu

Obrazac TZ 2