Kalendár podujatí

Poznámka: Na podujatiach uz ktorá nieje uvedené miesto konania, bude sa konať v stredu mesta (divadelné javisko či plató pred miestnym kostolom).

Poznámka: Organizátor MO Vrgada si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie programu.