Ścieżka rowerowa

  • 4 33,1 km
  • 5 24,6 km
  • 6 15 km

Ścieżka rowerowa „Jezioro Vransko“ ma długość 48 km i wiedzie dookoła jeziora o tej samej nazwie. W przeważającej części pokryta jest żwirem, w niewielkiej zaś asfaltem.

Biegnąc przez PK „Jezioro Vransko“ i leżący w jego obrębie rezerwat ptaków, ścieżka umożliwia obserwowanie fauny i flory Parku. Prowadzi także przez wiele miejsc związanych z historią regionu.